De kansen van zelfbouw voor corporaties


Het symposium Strategie van Samen is achter de rug. Daarmee willen we de discussie over  de rol die corporaties kunnen hebben bij CPO’s en andere zelfbouwmogelijkheden zeker nog niet afsluiten. Sterker nog, deze site houden we in de lucht als discussieplatform. We doen dit door middel van blogs en opiniestukken, waarop weer kan worden gereageerd. Interesse om zelf een blog te schrijven? Mail deze naar strategievansamen@dewijdeblik.com, dan zorgen wij voor plaatsing.

 

Gaan woningcorporaties hun bezit afstoten aan coöperaties?

16 juli 2014 - In de afgelopen maanden was er veel aandacht voor wooncoöperaties. Adri Duijvesteijn legde hiervoor eind vorig jaar de kiem. Bij de behandeling van het Woonakkoord in de Eerste Kamer dwong hij af dat minister Blok wooncoöperaties een formele basis uitwerkt in het Nederlandse volkshuisvestingsbestel. Vorige maand heeft het ministerie een eerste aanzet gepubliceerd. De Woonbond maakte wooncoöperaties al eerder tot een speerpunt, organiseerde expertmeetings en een conferentie, en gaf de brochure ‘Wonen in zelfbeheer’ uit.

 

Duivesteijn en de Woonbond sommen een hele reeks voordelen van wooncoöperaties op: maximale zeggenschap voor bewoners, efficiënter en meer op maat, directe betrokkenheid. Een moderne invulling van de oude corporatiegedachte om gezamenlijk de eigen woonsituatie te verwezenlijken. De droom van Duivesteijn is dat de komende 15 jaar tot 40% van het corporatiebezit naar coöperaties wordt overgedragen. Deze verkoop van tienduizenden woningen per jaar zou de corporatiesector enkele miljarden kunnen opleveren.

 

Dat laatste is luchtfietserij. Wooncoöperaties kunnen kosten verlagen door zelf beheertaken uit te voeren, maar dat voordeel zullen de bewoners dan ook willen innen in de vorm van lagere woonlasten.  WSW en de banken vinden de huidige schuldpositie van gemiddeld € 35.000 per corporatiewoning al het maximum en gaan een sociale wooncoöperatie echt niet méér krediet geven. Pensioenfondsen en andere beleggers zien hooguit rendement in de vrije sector. Conclusie: corporaties die hun huurders de kans gunnen om als wooncoöperatie een complex in eigendom te nemen, moeten accepteren dat dat afstoten weinig oplevert of tot verlies leidt. Er kunnen alleen miljarden gegenereerd worden door sociale huurwoningen om te zetten in koop, feitelijk niet anders dan met het grootschalige uitponden nu.

 

Het wordt wél een interessante business case als het gaat om afgeschreven bezit, complexen waar de corporatie weinig betere opties voor ziet dan sloop. Dan is verkoop tegen een zeer lage prijs bedrijfseconomisch goed te verantwoorden. Hopelijk maakt de nieuwe regelgeving het makkelijker om zulke klushuisprojecten coöperatief aan te kopen en daarbij ook een aandeel sociale huur te realiseren. Dan snijdt het mes aan twee kanten: de corporatiesector komt van haar slechte bezit af, de coöperatie zorgt met herontwikkeling voor opbouw van vermogen en daarmee financiële ruimte voor ook een (beperkt) aandeel sociale huur.

 

Pieter Akkermans

TIEHN Projecten

www.tiehn.nl

Commentaren: 0

Strategie van Samen op Twitter